Dziś jest:
2014-10-24    
Imieniny:
Arety, Marty, Marcina    
Pogoda: temp:

WIADOMOŚCI

 • 18-10-2014

  Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej o przedłużeniu terminu zgłaszania kandydatów na wójta Gminy Łużna.


  Gminna Komisja Wyborcza w Łużnej informuje o przedłużeniu terminu zgłaszania kandydatów na wójta Gminy Łużna.


 • 13-10-2014

  Projekt dla małych i średnich przedsiębiorców - Opracowanie, wdrożenie i świadczenie usług budowania scenariuszy technologicznych dla podniesienia innowacyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP”,

  Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie - realizator projektu
  „Opracowanie, wdrożenie i świadczenie usług budowania scenariuszy technologicznych dla podniesienia innowacyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP”,
  w ramach działania 5.2, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

 • 10-10-2014

  Ogłoszenie o konsultacjach uchwały


  Ogłoszenie o konsultacjach uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Łużna w 2015 roku z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego.

 • 09-10-2014

  Uroczyste otwarcie kaplicy cmentarnej na wzrórzu PUSTKI

 • 08-10-2014

  Lista zarejestrowanych kandydatów na Radnych Rady Gminy Łużna.


  Kandydatów na Radnych Rady Gminy Łużna można było zgłaszać do 07 października 2014r. do godz. 24:00, Na terenie Gminy Łużńa zostało zarejestrowanych 44 kandydatów.

  Zapoznaj się z listą kandydatów w swoim okręgu wyborczym.

 • 03-10-2014

  Informacja o odbiorze odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.


  Urząd Gminy w Łużnej informuje, że odbiór odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie na mobilnych punktach odbioru w miesiącu październiku 2014 roku odbędzie się w dniach:


 • 01-10-2014

  Wystawa 40 lat FRATRES


   Klub Honrowych Dawców Krwi "FRATRES" oraz Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej zapraszają do obejrzenia wystawy okolicznościowej poświęconej 40 - to leciu dzialalności HDK w Łużnej. 


 • 18-09-2014

  ,,Atrakcje w przestworzach” zakończone

  Zakończyły się V jubileuszowe Pogórzańskie Atrakcje Naukowych Honorowy Patronat objęli Rektorzy: Wyższej Oficerskiej Szkoły Sił Powietrznych w Dęblinie gen. bryg. pil. dr hab. Jan RAJCHEL, Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak, Uniwersytetu Pedagogicznego prof.dr hab.Michał Śliwa,Akademii Górniczo Hutniczej prof. Tadeusz Słomka.

 • 16-09-2014

  Program usuwania wyrobów zawierających azbest

   OBWIESZCZENIE 

  Wójta Gminy Łużna
  z dnia 16 września 2014 roku


            Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2013 poz. 1235), informuję o możliwości zapoznania się z projektem opracowania


 • 12-09-2014

  Dzień Dawcy Szpiku Podczas V Pogórzańskich Atrakcji Naukowych w Łużnej

  W Polsce, co godzinę stawiana jest komuś diagnoza: nowotwór krwi, czyli białaczka. Dla wielu pacjentów jedyną szansą na wyzdrowienie jest przeszczepienie szpiku od dawcy niespokrewnionego. Cały czas są w Polsce pacjenci, dla których nie znaleziono dawcy, wśród 22 milionów osób zarejestrowanych na całym świecie.


ZOBACZ WSZYSTKIE »

Co, gdzie, kiedy?  Gminy Partnerskie: