Dziś jest:
2014-10-01    
Imieniny:
Heloizy, Igora, Remigiusza    
Pogoda: temp:

WIADOMOŚCI

 • 18-09-2014

  ,,Atrakcje w przestworzach” zakończone

  Zakończyły się V jubileuszowe Pogórzańskie Atrakcje Naukowych Honorowy Patronat objęli Rektorzy: Wyższej Oficerskiej Szkoły Sił Powietrznych w Dęblinie gen. bryg. pil. dr hab. Jan RAJCHEL, Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak, Uniwersytetu Pedagogicznego prof.dr hab.Michał Śliwa,Akademii Górniczo Hutniczej prof. Tadeusz Słomka.

 • 16-09-2014

  Program usuwania wyrobów zawierających azbest

   OBWIESZCZENIE 

  Wójta Gminy Łużna
  z dnia 16 września 2014 roku


            Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2013 poz. 1235), informuję o możliwości zapoznania się z projektem opracowania


 • 12-09-2014

  Dzień Dawcy Szpiku Podczas V Pogórzańskich Atrakcji Naukowych w Łużnej

  W Polsce, co godzinę stawiana jest komuś diagnoza: nowotwór krwi, czyli białaczka. Dla wielu pacjentów jedyną szansą na wyzdrowienie jest przeszczepienie szpiku od dawcy niespokrewnionego. Cały czas są w Polsce pacjenci, dla których nie znaleziono dawcy, wśród 22 milionów osób zarejestrowanych na całym świecie.


 • 05-09-2014

  Zapraszamy na Pogórzańskie Atrakcje Naukowe 2014

 • 21-08-2014

  Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest


  Wójt Gminy Łużna informuje, że na terenie gminy przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.
  Inwentaryzacji poddane będą wszystkie budynki na terenie gminy (mieszkalne, gospodarcze itp.).


 • 19-08-2014

  Oferta stowarzyszenia Miłośników Wsi Biesna


  Wójt Gminy Łużna podaje do publicznej wiadomości ofertę stowarzyszenia Miłośników Wsi Biesna na realizację zadania publicznego.


 • 05-08-2014

  Dożynki Gminne 2014'

  Wola Łużańska Gospodarzem tegorocznych Dożynek Gminnych 

 • 01-08-2014

  70 Rocznica Powstania Warszawskiego.


   W piątek 1 sierpnia o 17,00 uruchomione zostaną syreny alarmowe upamiętniające 70. Rocznicę Wybuchu Powstania Warszawskiego.


 • 31-07-2014

  Integracja Młodzieży Europejskiej

   Integracja Młodzieży Europejskiej w miejscach pamięci historycznej z czasów I Wojny Światowej na terenie Gminy Łużna w dniu 05 sierpnia 2014 roku. W programie pobytu młodzieży przewidziano zwiedzanie cmentarzy wojennych z czasów I Wojny Światowej na terenie Gminy Łużna oraz plenerowy piknik integracyjny.


 • 28-07-2014

  Orange dla bibliotek

   Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej po raz kolejny wziął udział w programie „Orange dla Bibliotek” realizowanym przez Fundację Orange. 
  Celem Programu jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez udostępnianie bibliotekom gminnym nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania tak, by biblioteki stały się nowoczesnymi, wielofunkcyjnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.


ZOBACZ WSZYSTKIE »

Co, gdzie, kiedy?  Gminy Partnerskie: