Aktualności

Warszaty Przyszłościowe - zapraszmy na konsultacje

Warszaty Przyszłościowe - zapraszmy na konsultacje

Wójt Gminy Łużna zaprasza na Warsztaty Przyszłościowe dotyczące miejscowości w Gminie Łużna.

Zyskaj niemal 7 tysięcy złotych na szkolenie!

Zyskaj niemal 7 tysięcy złotych na szkolenie!

Specjalnie z myślą o osobach pracujących, przy współpracy z Urzędem Gminy Łużna, Wojewódzki Urząd Pracy (WUP) w Krakowie przygotował dwie możliwości dofinansowania szkoleń: językowych, komputerowych, prawa jazdy lub innych zawodowych. Możesz otrzymać nawet 87% dofinansowania w formie bonów szkoleniowych. A wszystko to dzięki projektom realizowanym przez WUP: „Kierunek Kariera (KK)” oraz „Kierunek Kariera Zawodowa (KKZ)”.

Spacer badawczy po Łużnej

Spacer badawczy po Łużnej

W związku z opracowywaniem przez Gminę Łużna Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, Władze Gminy postanowiły rozszerzyć zakres konsultacji społecznych poza wymagane przez prawo – zbieranie wniosków do Studium, a potem zbieraniem uwag do projektu Studium przystępując do projektu „Szkoła Świadomego Planowania Przestrzennego”. W dniu dzisiejszym (08.11.2019 r.) w ramach zaplanowanych działań odbyło się pierwsze z cyklu spotkań dotyczących opracowywanego dokumentu.

Przypomnienie - IV rata podatku

Przypomnienie - IV rata podatku

Sołtys Sołectwa Łużna przypomina o terminie płatności IV raty podatku i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - płatność przypada od. 01-11-2019r. do 15-11-2019r.

Konsultacje Programu Współpracy

Konsultacje Programu Współpracy

WÓJT GMINY ŁUŻNA serdecznie zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Łużna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

Informacja o realizacji projektu

Informacja o realizacji projektu

Towarzystwo Teatru, Orkiestry i Chóru Włościańskiego w Łużnej znane z prowadzenia wielu przedsięwzięć mających na celu ochronę i popularyzację tradycji kulturalnych w Łużnej od czerwca br. realizuje projekt pn."Podtrzymywanie tożsamości lokalnej oraz warunków do pracy artystycznej poprzez prowadzenie nauki gry na tradycyjnych instrumentach ludowych oraz zakup strojów regionalnych i instrumentów muzycznych".

Protokół z zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego.

Protokół z zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego.

Protokół z komisji konkursowej dot. zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez dofinansowanie organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych w dziedzinie piłki nożnej dla dzieci i młodzieży; ogłoszonego Zarządzeniem Nr 134/2019 Wójta Gminy Łużna z dnia 9 października 2019 roku.

Ankieta kolejowa - reaktywacja połączeń kolejowych.

Ankieta kolejowa - reaktywacja połączeń kolejowych.

Ankieta ma na celu pozyskanie cennych informacji w sprawie zainteresowania przewozami kolejowymi w powiecie gorlickim, które posłużą Urzędowi Marszałkowskiemu do dalszych celów

Zaproszenie na Subregionalne Spotkanie Sołtysów i Członkami KGW

Zaproszenie na Subregionalne Spotkanie Sołtysów i Członkami KGW

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie organizuje ostatnie w tym roku spotkanie subregionalne poświęcone tematyce wspierania rozwoju zawodowego i osobistego mieszkańców Małopolski.

Transmisja V Sesji Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Gorlickiej

Transmisja V Sesji Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Gorlickiej

Zapraszamy na transmisję z V Sesji Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Gorlickiej, która odbędzie się dnia 6 listopada 2019 r. w Sali Obrad Urzędu Gminy Łużna.

strony 1 2 3 4 5 6 7

Galeria filmowa