Aktualności

Informacja dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie  handlu detalicznego i hurtowego

Informacja dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie handlu detalicznego i hurtowego

Zgodnie z art. 6 ust. 27 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego,

Teren pod inwestycje

Teren pod inwestycje

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z ofertą dotyczącą nabycia lub dzierżawy gruntów pod Centrum Szkolenia Pasterskiego.

Debata społeczna - bezpieczeństwo w Gminie Łużna

Debata społeczna - bezpieczeństwo w Gminie Łużna

„Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W GORLICACH oraz WÓJT GMINY ŁUŻNA zapraszają mieszkańców gminy Łużna na

Konsultacje społeczne projektu dokumentu  Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Konsultacje społeczne projektu dokumentu Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Zgodnie z Zarządzeniem nr 103/2019 Wójta Gminy Łużna z dnia 13 sierpnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łużna na lata 2019-2023 zaprasza się mieszkańców, instytucje oraz podmioty gospodarcze do złożenia uwag i propozycji do projektu dokumentu Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łużna na lata 2019-2023.

Od sierpnia 188 tysięcy młodych Małopolan nie zapłaci podatku

Od sierpnia 188 tysięcy młodych Małopolan nie zapłaci podatku

Od sierpnia zaczyna obowiązywać nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która gwarantuje zwolnienie z PIT z przychodów z pracy oraz umów zleceń. Ulga obejmie podatników w wieku do 26 lat. W Małopolsce skorzysta na tym nawet 188 tysięcy osób. To nie koniec korzystnych zmian podatkowych. Wszyscy podatnicy rozliczający się według skali podatkowej, niezależnie od wieku, od października br. skorzystają z niższej stawki PIT 17% oraz ponad dwukrotnie wyższych kosztów uzyskania przychodu.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

STAROSTA GORLICKI zawiadamia o wydaniu decyzji Nr 3/D/2019 z dnia 29 sierpnia 2019r. znak: AB. 6740.569.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Terminy płatności podatku i odpadów

Terminy płatności podatku i odpadów

Sołtys Sołectwa Łużna przypomina, o terminie płatności III raty podatku i odpadów komunalnych, która przypada z terminie od 01.09.2019r. do 16.09.2019r.

Wydawanie worków na odpady

Wydawanie worków na odpady

Informujemy, że worki na odpady komunalne będą wydawane w następujących terminach:

strony 1 2 3 4 5 6 7

Galeria filmowa