Aktualności

Rehabilitacja kompleksowa – wykorzystaj szansę!

Rehabilitacja kompleksowa – wykorzystaj szansę!

Oddział Małopolski PFRON zaprasza do udziału w projekcie pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy”.

Żegnamy Ś.P. Zofię Ćwiklik

Żegnamy Ś.P. Zofię Ćwiklik

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość że w dniu dzisiejszym odeszła od nas Ś.P. Zofia Ćwiklik - długoletni Skarbnik Gminy Łużna.

Godziny pracy 02.04.2021r.

Godziny pracy 02.04.2021r.

Wójt Gminy Łużna informuje ze tutejszy Urząd Gminy w dniu 02.04.2021r. - piątek będzie czynny dla interesantów w godzinach 7:00 - 12:00. Za utrudnienia przepraszamy

Informujemy o obowiązku zgłaszania posiadania ptaków przydomowych lub utrzymywanych w gospodarstwach

Informujemy o obowiązku zgłaszania posiadania ptaków przydomowych lub utrzymywanych w gospodarstwach

Przypominamy o obowiązku zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gorlicach miejsc utrzymywania drobiu i/lub innych ptaków na terenie gminy Łużna (z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych), wynikającym z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r., poz. 722).

Premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw – wystartowały nabory

Premie dla młodych rolników i restrukturyzacja małych gospodarstw – wystartowały nabory

31 marca ARiMR rozpoczyna przyjmowanie wniosków w ramach dwóch poddziałań finansowanych z budżetu PROW 2014-2020. O bezzwrotną premię mogą ubiegać się młodzi rolnicy, a także osoby zainteresowane restrukturyzowaniem małych gospodarstw. Wnioski można składać przez najbliższe dwa miesiące, czyli do 29 maja 2021 roku.

Światowy Dzień Swiadomości Autyzmu

Światowy Dzień Swiadomości Autyzmu

2 kwietnia będziemy świętować Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Tego dnia rozpoczynają się również obchody Światowego Miesiąca Świadomości Autyzmu, stawiającego sobie za cel zwiększanie wiedzy społeczeństwa na temat problemów osób z tym zaburzeniem i ich rodzin.

Dystrybucja ulotek przez OSP z terenu Gminy Łużna

Dystrybucja ulotek przez OSP z terenu Gminy Łużna

Dystrybucja ulotek informacyjnych na temat szczepień przeciw Covid-19 na terenie Gminy Łużna odbyła się w dniach 17-24 marca 2021r.

OBWIESZCZENIE  o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna w miejscowości Wola Łużańska

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łużna w miejscowości Wola Łużańska

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020 poz. 283 z późn. zm.).

Umowa na oczyszczalnię ścieków i kanalizację w Łużnej podpisana

Umowa na oczyszczalnię ścieków i kanalizację w Łużnej podpisana

W ostatni piątek, 26 marca w sali obrad Urzędu Gminy Łużna podpisana została umowa pomiędzy firmą Inko 2001 z Nowego Sącza a samorządem gminy Łużna na budowę oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej na terenie sołectwa Łużna. Dodatkowo został podpisany nadzór nad inwestycją z firmą iPRA, która jednocześnie była wykonawcą projektu. Wartość całkowita tej inwestycji po przeprowadzonym postępowaniu to ok. 6 mln złotych.

strony 1 2 3 4 5 6 7

Galeria filmowa