Aktualności

Kontrola odbioru odpadów z działalności gospodarczych

Kontrola odbioru odpadów z działalności gospodarczych

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXII/184/2020 Rady Gminy Łużna z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łużna zmienionej Uchwałą Nr XXIII/193/20 Rady Gminy Łużna z dnia 7 kwietnia 2020 r. informujemy że Urząd Gminy Łużna przystępuje do kontroli właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w zakresie posiadania umowy na odbiór odpadów komunalnych i jej realizacji.

Badanie ankietowe na terenie Gminy Łużna

Badanie ankietowe na terenie Gminy Łużna

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że od 19. 01.2022 r. do 11 lutego 2022 roku, na terenie Gminy Łużna realizowane są badania ankietowe związane z opracowywaniem Diagnozy społecznej -współczesne zagrożenia w środowisku lokalnym oraz Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

Stopień alarmowy ALFA-CRP na terenie całej Polski

Stopień alarmowy ALFA-CRP na terenie całej Polski

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie, które wprowadza pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP na obszarze całego kraju. Jest to najniższy stopień i dotyczy zagrożenia w cyberprzestrzeni.

Uwaga - Silny Wiatr oraz Zawieje i zamiecie śnieżne

Uwaga - Silny Wiatr oraz Zawieje i zamiecie śnieżne

Alert RCB - Uwaga Silny Wiatr Uwaga - dziś 17.01.2022 prognozowany bardzo silny wiatr.

Inwestycje w Gminie Łużna

Inwestycje w Gminie Łużna

Aktualnie trwają duże inwestycje na terenie Gminy Łużna, jest to Remont oraz przebudowa budynku Poczty w Łużnej, Przebudowa budynku Ochronki w Szalowej oraz budowa zbiorników na wodę pitną rozpoczynających wodociąg na terenie Mszanki.

Powrót do zdrowia, powrót do pracy!

Powrót do zdrowia, powrót do pracy!

Projekt pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” jest realizowany przez PFRON we współpracy z ZUS i CIOP. To program przekwalifikowania zawodowego zapewniający uzyska-nie nowych kwalifikacji zawodowych wszystkim tym, którzy z powodu choroby lub wypadku utracili możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chcieliby podjąć inną pracę, adekwatną do zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla osób z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie pracowały i nie mają kwalifikacji zawodowych.

Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Urząd Gminy Łużna przypomina, że do dnia 31 stycznia 2022 r. należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2021 oraz dokonać wpłaty I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zmiany zasad odbioru odpadów w PSZOK

Zmiany zasad odbioru odpadów w PSZOK

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2022 r. zmieniły się zasady odbioru odpadów w PSZOK. Ze szczegółami można zapoznać się na stronie Gminy Łużna w zakładce Czysta Gmina

Uwaga! Brak możliwości pobierania wody od 04 - 12 stycznia

Uwaga! Brak możliwości pobierania wody od 04 - 12 stycznia

W związku z pracami budowlanymi realizowanymi na działkach nr 342/8 i 342/9 w Mszance oraz brakiem możliwości poboru wody

Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe lub biomasę w gminach członkowskich klastra energii Biała-Ropa

Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe lub biomasę w gminach członkowskich klastra energii Biała-Ropa

Projekt pn. „Ograniczenie niskiej emisji poprzez zastosowanie urządzeń grzewczych na paliwa gazowe lub biomasę w gminach członkowskich klastra energii „Biała-Ropa” – współfinansowany w ramach Poddziałania 4.4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

strony 1 2 3 4 5 6 7

Galeria filmowa