Aktualności

Terminy wydawania informacji o płatościach w Mszance oraz Woli Łużańskiej

Terminy wydawania informacji o płatościach w Mszance oraz Woli Łużańskiej

Sołtysi informują o terminach wydawania informacji oraz nakazów płatniczych.

Aktywni z POWEREM z subregionu sądeckiego

Aktywni z POWEREM z subregionu sądeckiego

Fundacja Collegium Progressus ma zaszczyt zaprosić do udziału w projekcie pn. „Aktywni z POWEREM z subregionu sądeckiego” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Osi priorytetowej I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Wsparcie dla sektorów – przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19”

„Wsparcie dla sektorów – przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19”

Weź udział w projekcie „Wsparcie dla sektorów – przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19” i zyskaj do 80% dofinansowania kosztów szkoleń i doradztwo dla pracowników w Twojej firmie! Wspieramy firmy z branży telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej, satelitarnej, a także produkujące sprzęt telekomunikacyjny, komputery, przyrządy pomiarowe, kontrolne, nawigacyjne oraz z branży transportu lotniczego pasażerskiego lub towarów.

Kampania #SzczepimySię

Kampania #SzczepimySię

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że ruszyła kampania informacyjna na temat szczepionki przeciwko COVID-19 #SzczepimySię.

Chcesz rozliczyć PIT w urzędzie? Umów się na konkretny termin. Bezpiecznie i bez kolejek.

Chcesz rozliczyć PIT w urzędzie? Umów się na konkretny termin. Bezpiecznie i bez kolejek.

Już 15 lutego Krajowa Administracja Skarbowa udostępni w usłudze Twój e-PIT zeznania podatkowe większości podatników. 85% z nich rozliczy się przez Internet z domu. Osoby, które będą chciały skonsultować tegoroczne rozliczenia osobiście w urzędzie skarbowym KAS zaprasza do rezerwacji wizyty na www.podatki.gov.pl. Wizyty nie trzeba umawiać, aby zostawić dokument w urnie (bez potwierdzenia odbioru).

Zostań rachmistrzem spisowym - przedłużenie terminu na składanie ofert

Zostań rachmistrzem spisowym - przedłużenie terminu na składanie ofert

Wójt Gminy Łużna Mariusz Tarsa jako Gminny Komisarz Spisowy w Łużnej informuje, iż Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym - termin na składanie ofert w otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań, zwanego dalej NSP 2021 został przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Prawidłowe przekazywanie bioodpadów

Prawidłowe przekazywanie bioodpadów

W związku z pojawiającym się problem podczas odbioru bioodpadów informujemy jak w prawidłowy sposób przygotować do odbioru przedmiotowe odpady.

„Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku”

„Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku”

Prowadzona od kilku lat przez Fundację PlasticsEurope Polska kampania edukacyjno-społeczna pt. „Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku” przypomina o szkodliwości spalania odpadów w piecach, przydomowych kotłowniach i na wolnym powietrzu.

Zostań Rachmistrzem Spisowym

Zostań Rachmistrzem Spisowym

Wójt Gminy Łużna Mariusz Tarsa jako Gminny Komisarz Spisowy w Łużnej ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań, zwanego dalej NSP 2021.

Uwaga - Ptasia Grypa !

Uwaga - Ptasia Grypa !

W związku z wystąpieniem Małopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie działań zapobiegających zagrożeniom wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie województwa małopolskiego, uprzejmie proszę o upowszechnienie wśród mieszkańców gmin (miast) informacji o konieczności zgłaszania, właściwym terytorialnie powiatowym lekarzom weterynarii, przypadków znalezienia zwłok ptaków związanych ze środowiskiem wodnym (kaczek, gęsi, łabędzi).

strony 1 2 3 4 5 6 7

Galeria filmowa