V Małopolski Konkurs Obrzędów, Obyczajów i Zwyczajów Ludowych "Pogórzańskie Gody"


V "Pogórzańskie Gody" zakończone !


Pozakonkursowym występem AZT z Szalowej ze sztuką pt. \"Wójt wyrokuje w karczmie\" zakończyły się V \"Pogórzańskie Gody\" .

W imprezie wzięło udział 12 zespołów z całej Małopolski, prezentujących bardzo wysoki poziom artystyczny, co opisała Komisja Artystyczna w swoim końcowym protokole.
Na zakończenie wręczono nagrody i wyróżnienia, a wszystkich pożegnała kapela ludowa \"Łuźnioki\" naprędce ułożoną przyśpiewką:

"W Łużnej wielkie święto Pogórzańskie Gody Niech się dzisiaj cieszy i stary i młody To sądecki Sokół je organizuje A Łużna mu dzielnie przy ty asystuje Pogórzańskie Gody – wielkie świętowanie To już po raz piąty tu nasze spotkanie Mały jubileusz tylko pięciolecie Ale już za pięć lat dziesięć będzie przecie ! Dziękujemy wszystkim żeście przyjechali I swoim występem Gody uświetniali Pogórzańskie Gody , w Łużnej się odbyły Łezka z oka leci no bo się skończyły Gody się skończyły wszyscy się smucimy Lecz gdy roczek minie znów się zobaczymy."

Poniżej przedstawiamy protokół z obrad Komisji Artystycznej, wraz z wynikami Konkursu. Do zobaczenia za rok !

PROTOKÓŁ posiedzenia Komisji Artystycznej oceniającej V Małopolski Konkurs Obrzędów, Obyczajów i Zwyczajów Ludowych POGÓRZAŃSKIE GODY, który odbył się w dniach 26 - 27 kwietnia 2013 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Łużnej.
Komisja Konkursowa w składzie: Aleksandra Szurmiak-Bogucka (etnomuzykolog) - Kraków Wiesława Hazuka (choreograf) - Tarnów Benedykt Kafel (etnograf) - Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu po obejrzeniu i gruntownej ocenie 11 widowisk zaprezentowanych przez 9 zespołów regionalnych oraz 2 grupy obrzędowe z 7 powiatów województwa małopolskiego: po 2 z powiatu nowotarskiego, nowosądeckiego i krakowskiego oraz po 1 z powiatów: limanowskiego, oświęcimskiego, suskiego i tarnowskiego – postanowiła przyznać następujące miejsca i nagrody:

W KATEGORII ZESPOŁÓW REGIONALNYCH Główne trofeum w postaci Złotej Różdżki i nagrodę pieniężną w wysokości 2.100 zł Zespołowi Regionalnemu CZARDASZ z Niedzicy za program Z RADOŚNIKIYM Pierwsze miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 1.800 zł Zespołowi Regionalnemu ŚWARNI z Nowego Targu za program RÓZCKA Drugie miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 1.600 zł Zespołowi Regionalnemu MOGILANIE z Mogilan za program MATUŚ, SWATY IDOM Dwa równorzędne trzecie miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 1.200 zł każda: - Zespołowi Regionalnemu KOWALNIA ze Stróż za program DOŻYNKI STRÓŻOWSKIE - Zespołowi Regionalnemu SKALNIK z Kamionki Wielkiej za program STAWIANIE WIECHY U SOŁTYSA STANISŁAWA Dwa równorzędne czwarte miejsca i nagrody pieniężne w wysokości po 700 zł każda: - Zespołowi Regionalnemu JURKOWIANIE z Jurkowa za program OGRABEK JURKOWSKI - Zespołowi Regionalnemu BABIOGÓRZANIE-POLANA MAKOWSKA za program OBKOLĘDOWANIE HANKI Dwa wyróżnienia i nagrody pieniężne w wysokości po 500 zł każda: - Zespołowi Regionalnemu ZBYRCOK z Juszczyna za program DO MIRY - Zespołowi Regionalnemu GWOŹDZIEC z Gwoźdźca za program PRZEPROWADZINY W KATEGORII GRUP OBRZĘDOWYCH Pierwszego miejsca nie przyznano. Drugie miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 1.000 zł Grupie Obrzędowej WESOŁE KUMOSZKI z Tomaszowic za program KWIETNO NIEDZIELA-PUCHEROKI Trzecie miejsce i nagrodę pieniężną w wysokości 700 zł Grupie Obrzędowej BRZESZCZANKI z Brzeszcz za program ZWIADY.

ZA GRĘ AKTORSKĄ i spontaniczne zachowanie się na scenie komisja wyróżniła nagrodami rzeczowymi następujących indywidualnych wykonawców:
- Marię Nowak z Makowa Podhalańskiego za rolę gospodyni
- Macieja Łabudę z Tomaszowic za rolę pucheroka
- Jerzego Liszkę ze Stróż za rolę gospodarza
- Karolinę Czech i Annę Szewczyk z Jurkowa za role przodownic żniwnych
- Ryszarda Porębę z Kamionki Wielkiej za rolę gospodarza

Na Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych w Bukowinie Tatrzańskiej Komisja Artystyczna kwalifikuje:
• Zespół Regionalny CZARDASZ z Niedzicy z programem Z RADOŚNIKIYM
• Grupę Obrzędową WESOŁE KUMOSZKI z Tomaszowic z programem KWIETNO NIEDZIELA-PUCHEROKI

Fundatorami nagród pieniężnych są Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu (w kwocie 10.000 zł) oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania BESKID GORLICKI w Gorlicach (w kwocie 2.000 zł). Fundatorami nagród rzeczowych dla indywidualnych wykonawców są Starostwo Powiatowe w Gorlicach oraz Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. Fundatorami upominków są Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, Starostwo Powiatowe w Gorlicach, Stowarzyszenie LGD BESKID GORLICKI w Gorlicach oraz Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej. Komisja wyraża radość z coraz wyższego poziomu POGÓRZAŃSKICH GODÓW. Z satysfakcją również stwierdzamy, że autorzy widowisk sięgają po coraz to nowsze, ambitne tematy. Pozwala to poznawać szersze konteksty miejscowych subkultur. Szczególnie należy podkreślić ogromną pracę i zaangażowanie instruktorów, kierowników i wykonawców, dzięki którym możemy zaznajomić się z pięknem poszczególnych regionów. Wyrażamy słowa uznania organizatorom: Małopolskiemu Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, z Dyrektorem Panem Antonim Malczakiem na czele oraz Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Łużnej, kierowanemu przez Pana Dyrektora Henryka Waląga, za kontynuację przeglądu oraz jego sprawne przeprowadzenie jak zawsze w miłej i serdecznej atmosferze. Dziękujemy za gościnne występy na POGÓRZAŃSKICH GODACH Amatorskiemu Zespołowi Teatralnemu z Szalowej pod kierownictwem Pana Stanisławowa Gawlika. Dziękujemy firmie gastronomicznej Pani Ewy Stępień z Łużnej za przygotowanie smacznego cateringu oraz sponsorowi – Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Łużnej za dofinansowanie wyżywienia. Patronami medialnymi byli: Dziennik Polski, RDN Małopolska, Radio ZŁOTE PRZEBOJE, Gazeta Krakowska, Regionalna Telewizja Gorlice, portale internetowe: www.szalowa.pl, www.mcksokol.pl, www.luzna.info, www.luzna.pl. Impreza przebiegała pod honorowym patronatem starosty powiatu gorlickiego Pana Mirosława Wędrychowicza. Na tym protokół zakończono i podpisano: Łużna, 27 kwietnia 2013r.