Stawki za gospodarowanie odpadami w 2018 roku

Od 01 stycznia 2018 roku obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 

  • Nieruchomości zamieszkałe:
  • 7,00 zł miesięcznie, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • 15,00 zł miesięcznie,  jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny,
  • Nieruchomości niezamieszkałe (sklepy, instytucje):
  • za pojemnik o pojemności 0,12 m3 – 14,00 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • za pojemnik o pojemności 0,12 m3 – 23,00 zł, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny,
  • za pojemnik o pojemności 1,1 m3 – 110,00 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
  • za pojemnik o pojemności 1,1 m3 – 200,00 zł, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny,
  • za pojemnik o pojemności 7 m3 – 700,00 zł, jeżeli odpady komunalne są zbieranei odbierane w sposób selektywny,
  • za pojemnik o pojemności 7 m3 – 1.150,00 zł, jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny,

 

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XLI/329/17 Rady Gminy Łużna z dnia 27 października 2017 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia wysokości opłaty za pojemnik.

 


Załączniki:


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych.


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchości niezamieszkałych(firmy, instytucje)