Podpisano umowę na kolejny etap budowy kanalizacji

W dniu 05.07.2018 ogłoszono przetarg na roboty budowlane w ramach zadania: „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Mszanka (Gmina Łużna) Etap II - Część I”. Zgodnie z kosztorysem inwestorskim Gmina Łużna zamierzała przeznaczyć na sfinansowania zamówienia 2 790 348,43 zł brutto. Została złożona jedna oferta na kwotę 3 247 800,00zł brutto, która jest wyższa o 457 451,57zł od kwoty zabezpieczonej w budżecie - dlatego postępowanie zostało unieważnione.

W dniu 21.08.2018 ogłoszono II postępowanie celem wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych dla przedmiotowego zadania. W wyznaczonym terminie wpłynęło trzy oferty. Wszyscy wykonawcy zaproponowali 84 miesiące okresu gwarancji i rękojmi, a cena najniższej oferty to 2 895 816,52zł brutto - wyższa o 105 468,09zł od kwoty, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowania zamówienia.

Podczas sesji, która odbyła się 28 września br. zwiększono środki na realizację niniejszego zadania, do wysokości najkorzystniejszej złożonej oferty.

Pomimo nieznacznego wydłużenia przedsięwzięcia w czasie pozwoliło to zaoszczędzić aż 351 983,48 zł brutto. W dniu 04 października 2018 roku została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych, a termin realizacji został określony na 30 kwietnia 2019 roku.