I Uroczysta Sesja Rady Gminy Łużna

Dnia 22 listopada 2018 roku o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Łużnej odbyła się I Uroczysta Sesja Rady Gminy Łużna podczas, której ślubowanie złożył Wójt-elekt Mariusz Tarsa oraz Radni nowej kadencji w składzie: Bogusz Józef, Broński Krzysztof, Dusza Natalia, Hudzik Andżelika, Kosiński Grzegorz, Kotowicz Krzysztof, Kostrzewa Sławomir, Mituś Magdalena, Parat Tomasz, Ptaszek Tomasz, Szczerba Piotr, Tabiś Barbara, Turski Łukasz, Zięba Grzegorz, Zych Katarzyna.

 

W uroczystej sesji udział wzięli: Proboszcz ks. prałat dr Stanisław Kuboń, Skarbnik Gminy Łużna Katarzyna Rak-Wachowska, Sekretarz Gminy Łużna Wiesław Dusza, były Wójt gminy Kazimierz Krok, Dyrektorzy oraz Kierownicy placówek oświatowych z terenu gminy Łużna, Sołtysi, jak również Mieszkańcy.

Obrady zgodnie z tradycją rozpoczął Przewodniczący Senior: Krzysztof Broński-najstarszy Radny obecny na Sali. Po czym Przedstawiciel Gminnej Komisji Wyborczej wręczył Radnym oraz Wójtowi-elektowi zaświadczenie o wyborze, a następnie nowa Rada oraz Wójt złożyli ślubowanie.

Wójt Gminy Łużna-Mariusz Tarsa pogratulował Radnym uzyskania mandatu oraz życzył satysfakcji z pełnienia tej szczytnej funkcji. Serdecznie podziękował wyborcom za wybór, podkreślając iż to ogromny zaszczyt, jak i wielkie zobowiązanie.  

Kolejnym punktem obrad było powołanie Komisji skrutacyjnej odpowiedzialnej za przeprowadzenie wyborów na Przewodniczącego Rady Gminy, jak również Wiceprzewodniczącego.
Na Przewodniczącego Rady Gminy Łużna został wybrany Tomasz Ptaszek z Woli Łużańskiej,
a Wiceprzewodniczącym został Sławomir Kostrzewa z Szalowej.

W trakcie kolejnych punktów sesji wybrano Przewodniczących: Komisji Rewizyjnej – Magdalenę Mituś i Komisji Skarg Wniosków i Petycji – Krzysztofa Kotowicza, a następnie Członków w/w komisji.

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

 1. Sławomir Kostrzewa
 2. Piotr Szczerba
 3. Krzysztof Broński
 4. Tomasz Parat
 5. Grzegorz Zięba

Członkowie Komisji Skarg Wniosków i Petycji:

 1. Andżelika Hudzik
 2. Katarzyna Zych
 3. Łukasz Turski
 4. Barbara Tabiś

 

Radni powołali również składy osobowe Komisji stałych Rady Gmina Łużna.

W skład Komisji Budżetu i Finansów powołani zostali następujący Członkowie:

 1. Grzegorz Kosiński
 2. Andżelika Hudzik
 3. Katarzyna Zych
 4. Magdalena Mituś
 5. Natalia Dusza
 6. Piotr Szczerba
 7. Łukasz Turski
 8. Józef Bogusz
 9. Sławomir Kostrzewa

W skład Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury Gminnej powołani zostali następujący Członkowie:

 1. Grzegorz Zięba
 2. Katarzyna Zych
 3. Piotr Szczerba
 4. Krzysztof Broński 
 5. Józef Bogusz
 6. Barbara Tabiś
 7. Tomasz Parat
 8. Magdalena Mituś
 9. Sławomir Kostrzewa

W skład Komisji Edukacji Sportu Kultury i Samorządności powołani zostali następujący Członkowie:

 1. Grzegorz Kosiński
 2. Krzysztof Kotowicz
 3. Andżelika Hudzik
 4. Katarzyna Zych
 5. Natalia Dusza
 6. Łukasz Turski
 7. Krzysztof Broński 
 8. Józef Bogusz
 9. Barbara Tabiś

W/w trzy stałe Komisje wybiorą swoich Przewodniczących na Pierwszym posiedzeniu komisji. 

Podjęto również uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Łużna.

Uczestniczymy  w bardzo ważnym i doniosłym wydarzeniu – powiedział do zebranych na sesji Wójt Mariusz Tarsa.

– W stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę podejmujemy się realizacji zadań wobec naszej Ojczyzny, naszej Gminy i mieszkańców z których jesteśmy i wśród których żyjemy.  Bardzo dziękuję za uzyskane poparcie w wyborach, które przede wszystkim traktuje jako moje wielkie zobowiązanie i kredyt zaufania udzielony od mieszkańców gminy. Dziękuję wszystkim  wybranym radnym, że zdecydowali się wystartować w wyborach, by podjąć się trudnej pracy na rzecz rozwoju naszej gminy. Serdecznie Państwu gratuluję uzyskanego poparcia i zaufania od Waszych wyborców. Jesteśmy tu po to, by wspólnie pracować na rzecz poprawy warunków życia mieszkańców. Pragnę również podziękować tym, którzy uczestniczyli w wyborach do samorządu gminnego jako kandydaci na radnych, ale nie zasiedli dziś w tej Sali, serdecznie dziękuję za udzieloną pomoc i wsparcie w ostatnim czasie. Pragnę również podziękować wszystkim moim poprzednikom, którzy pełnili urząd wójta gminy Łużna. Jestem wdzięczny, za wszelkie działania, dzięki którym nasza gmina stawała się lepsza, nowocześniejsza i bardziej przyjazna dla mieszkańców. To dla mnie zaszczyt i duma, że mogę kontynuować ich starania i prace. Dziękuję także byłym radnym, wszystkim społecznikom
i ludziom, którzy poświęcali się dla wspólnego dobra. Nie szczędzili swojego życia i poświęcenia dla innych, często w o wiele bardziej trudnych i nieprzyjaznych czasach, także w okresie wojen, okupacji i zniewolenia.

 


GALERIA: