„START W LEPSZE JUTRO” - warsztaty kulinarne

Stowarzyszenie „Wspólnie Razem” w Szalowej uzyskało dofinansowanie na ciekawe działania. W okresie od 2 października do 31 grudnia 2018 r. realizuje projekt pn; „ START W LEPSZE JUTRO ” w ramach Programu Grantowego Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej – Subregion Sądecki.

 

Celem głównym jest ekonomizacja Stowarzyszenia poprzez rozpoczęcie działalności odpłatnej. W ramach projektu  przetestowana zostanie sprzedaż usług oraz potraw regionalnych, których przygotowywania i serwowania uczą się uczestniczki  w trakcie

zorganizowanych  tematycznych warsztatów kulinarnych. Ponadto, dzięki zakupowi doposażenia zaplecza kuchennego  możliwe będzie zwiększenie zakresu i skali działania Stowarzyszenia. Dodatkowo, podjęta inicjatywa przyczyni się do

promocji oferty Stowarzyszenia, przełamie obawy dotyczące podejmowania działań odpłatnych, wskaże możliwość  nowych przedsięwzięć o charakterze ekonomicznym, zwiększy poziom umiejętności członkiń, a także wpłynie na integrację lokalnej społeczności.