Konsultacje dla Kół Gospodyń Wiejskich w Biurze Powiatowym ARiMR w Gorlicach

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 roku o Kołach Gospodyń Wiejskich, Biuro Powiatowe ARiMR będące odpowiedzialnym za rejestrację Kół Gospodyń Wiejskich oraz rozpatrujące wnioski o dopłaty do tych Kół, organizuje w dniu 1 grudnia 2018 w siedzibie tut. Biura – bezpłatne konsultacje w zakresie nowej legislacji, zasad i możliwości związanych z działalnością Kół Gospodyń Wiejskich na terenie Polski. Konsultacje odbędą się w Biurze Powiatowym ARiMR w Gorlicach, ul. Wincentego Pola 2, w sobotę 1 grudnia w godzinach od 9:00 do 14:00