Zadbajmy o środowisko!!!

Według Ministerstwa Środowiska każdy człowiek produkuje około 289 kg śmieci rocznie. Co gorsze masa powstających odpadów z roku na rok rośnie.

Każdy z mieszkańców może w swoim domu podjąć działania sprzyjające ograniczaniu powstawania odpadów. Wystarczy stosować się do zasad prawidłowej segregacji odpadów.Wszelkie informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łużna dostępne są na stronie internetowej w zakładce Czysta Gmina.