Urząd Gminy Łużna informuje o rozpoczęciu X etapu rekrutacji do projektu pn.: „Korona Sądecka dla młodych”.

W ramach projektu tutejszy Urząd oferuje możliwość odbycia 6-miesięcznego płatnego stażu zawodowego połączonego z gwarancją zatrudnienia na okres kolejnych 3 miesięcy na stanowisku pracownik gospodarczy.

 

Propozycja skierowana jest dla osób:

- w wieku 15 -29 lat;

- niepracujących i niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy;

- nie kształcących się ani nie biorących udziału w szkoleniach;

- zamieszkujących na terenie powiatu gorlickiego, limanowskiego lub nowosądeckiego.

 

Termin przyjmowania formularzy rekrutacyjnych w bieżącym etapie trwa do 19 grudnia
2018 r.

Ze szczegółami projektu oraz wymaganymi dokumentami można zapoznać się:

- Urzędzie Gminy Łużna pokój nr 2 (os. odpowiedzialna: Dawid Wresiło).

- na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Beskid Gorlicki”:

http://www.lgdbeskidgorlicki.pl/index.php/projekty/korona-sadecka-dla-mlodych.html