Trwają dalsze prace przy kanalizacji

Dnia 6 grudnia br. odbyło się robocze spotkanie dotyczące realizacji inwestycji rozbudowy sieci kanalizacyjnej w Mszance. Zakończenie kolejnego etapu budowy kanalizacji pozwoli na wykonanie przyłączy dla około 70 gospodarstw.

 

Przetarg na realizację Budowy kanalizacji sanitarnej na terenie sołectwa Mszanka (gmina Łużna) etap II – część I został rozstrzygnięty we wrześniu 2018 roku. Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno-Sanitarnego POTOK Piotr Potok za kwotę 2 895 516,52zł i udzieleniu rękojmi na 84 miesięcy. Termin realizacji według umowy to koniec drugi kwartał 2019 roku.

Po ukończeniu tej inwestycji skanalizowanych w Mszance będzie łącznie około 120-130 gospodarstw.

W ubiegły czwartek Wójt Gminy Łużna Mariusz Tarsa, inspektor nadzoru oraz pracownik Urzędu Gminy przy współudziale przedstawicieli firmy POTOK: właściciela oraz kierownika budowy wzięli udział w spotkaniu terenowym w Mszance.

– Była to moja pierwsza wizyta na tej strategicznej inwestycji – mówi Mariusz Tarsa, Wójt Gminy Łużna. – Sieć kanalizacyjna to jest mój priorytet w działaniach na najbliższe miesiące. Cieszę się, że prace nabierają tempa ponieważ mieszkańcy czekają z niecierpliwością na możliwość przyłączenia się do kanalizacji. Mieliśmy co prawda mały przestój na tej inwestycji, ponieważ wykonawca miał jeszcze inne zlecenia, ale w tej chwili pracują już na terenie budowy trzy brygady, stąd jestem pewny, że prace przyśpieszą. Na placu budowy pojawiły się materiały budowlane z dużym zapasem niezbędne do wykonania kanalizacji, tak więc nie powinno być żadnego przestoju.

Dobrą wiadomość mamy także dla mieszkańców Szalowej. Z pomocą Wójta Gminy Grybów udało się bowiem uzyskać warunki techniczne niezbędne do zakończenia projektu budowy sieci kanalizacyjnej w tejże miejscowości.  

Jak wiadomo ścieki z Szalowej trafią do oczyszczalni ścieków w Stróżach. Projekt budowy kanalizacji w sołectwie Szalowa obejmuje przyłącz około 50-60 gospodarstw.

Problemem braku wody w miejscowościach powiatu gorlickiego zajęła się także radna wojewódzka Jadwiga Wójtowicz tróra na III sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego, która odbyła się w poniedziałek 10 grudnia, złożyła na ręce Marszałka Województwa Małopolskiego interpelację poświęconą problemowi suszy, z którym boryka się znaczna część powiatu gorlickiego.

Radna Sejmiku w swojej interpelacji podkreśliła trudną sytuację jaka panuje w gminie Łużna, wnosząc o zabezpieczenie środków na realizację inwestycji wodociągowych w pierwszej kolejności.

 

Foto: luzna24.pl


GALERIA: