Ogłoszenie o przedłużeniu terminu składania ofert

Przedłużenie terminu składania ofert na stanowisko Animatora Sportu na Kompleksie Boisk Sportowych w Szalowej w ramach programu „Lokalny Animator Sportu”

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY ŁUŻNA

 

o przedłużeniu terminu składania ofert na stanowisko Animatora Sportu

na Kompleksie Boisk Sportowych w Szalowej

 w  ramach  programu  „Lokalny Animator Sportu”

 

Nawiązując do ogłoszenia z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie naboru na stanowisko Animatora Sportu na Kompleksie Boisk Sportowych w Szalowej w  ramach  programu  „Lokalny Animator Sportu” zawiadamiam, że termin składania dokumentów aplikacyjnych został przedłużony do dnia 15 stycznia 2019 r. do godz. 10.00.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Pozostałe warunki zawarte w ogłoszeniu o naborze nie ulegają zmianie.

 

 

Wójt Gminy Łużna

Mariusz Tarsa

/podpis na oryginale/

 


Zobacz także:

Ogłoszenie o naborze na Animatora Sportu.