Konsultacje społeczne projektu uchwały

Wójt Gminy Łużna przedstawia do konsultacji społecznych projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łużna w 2019 roku.

 


Załączniki:

  1. Ogłoszenie konsultacji.
  2. Projekt Uchwały do konsultacji.