Internet dla osób wykluczonych cyfrowo do 2020 roku

Końcem grudnia 2018 roku. w gabinecie Wójta Gminy Łużna nastąpiło podpisanie umowy na dostawę Internetu dla osób uczestniczących w projekcie "Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Łużna poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu".

 

Projekt "Wykluczenie cyfrowe" prowadzony jest w Gminie Łużna do 2015 roku. Dzięki środkom pozyskanym z programu Innowacyjna Gospodarka, działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion", 310 osób zamieszkałych na terenie miejscowości Gminy Łużna otrzymało Komputer wraz z drukarką oraz stałym dostępem do Internetu.

Zaopatrzone zostały także wszystkie szkoły z terenu Gminy Łużna w komputery All In One do pracowni komputerowych, drukarkę sieciową oraz łącze internetowe.

Podpisanie umowy to ostatni etap, kontynuacji utrzymania trwałości projektu w ramach którego Gmina Łużna dostarcza darmowe łącza internetowe dla osób obdarowanych do końca listopada 2020 roku.

Dzięki pieniądzom wygospodarowanym w budżecie Gminy osoby o słabym statusie materialnym, korzystające z usług Ośrodka Pomocy Społecznej, samotni rodzice oraz osoby wykluczone cyfrowo mogą cieszyć się nadal z dobrodziejstwa jakie daje dostęp do sieci Internet.

 

Foto: M.Książkiewicz