Umowa na dofinansowanie Odnawialnych Źródeł Energii.

Dnia 1 lutego 2018r. w Gminie Moszczenica została podpisana umowa na finansowanie urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii.

 

Tuż po godzinie 8 w obecności Pana Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Łukasza Smółka została podpisana umowa o wartości ponad 36 mln złotych na odnawialne źródła energii.

W spotkaniu wzięli udział także Poseł na Sejm RP Barbara Bartuś, Radna Województwa Małopolskiego Jadwiga Wójtowicz oraz samorządowcy Ziemi Gorlickiej, w tym Wójt Gminy Łużna Mariusz Tarsa.

Ponad 2 tysiące urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii do wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej zostanie zakupionych i zainstalowanych na obszarze 10 gmin członkowskich klastra energii „Biała – Ropa", do którego należy także Gmina Łużna.

Bezpośrednim celem projektu jest zwiększenie poziomu produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych, tym samym zredukujemy emisję dwutlenku węgla.

Realizacja zadania rozpocznie się od 2 lipca 2019, zaś zakończenie inwestycji przewiduje się w czerwcu 2020 roku.

Mieszkańcy Gminy Łużna będą mogli skorzystać z dopłat do 84 instalacji FV, 110 instalacji solarnych, 8 kotłów na biomasę oraz 41 pomp ciepła.

 

foto: M.Książkiewicz