Konsultacje społeczne statutów sołectw

Na podstawie § 6 ust. 1 i 2 Uchwały Nr IV/24/18 Rady Gminy Łużna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy w sprawie nadania statutów sołectwom (Dz. Urz. Woj. Mał. z 2019 r., poz. 183)

 

ogłaszam, że w dniach od 4 marca 2019r. do 18 marca 2019r., odbędą się konsultacje społeczne w przedmiocie zaopiniowania projektów statutów sołectw położonych na terenie gminy Łużna , zgodnie z Zarządzeniem Nr 30/2019 Wójta Gminy Łużna, z dnia 15 lutego 2019 r.

Formularz ankiety oraz wzorcowe statuty sołectw dostępne są:

  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łużna   (zakładka Konsultacje społeczne);
  2. w Sekretariacie Urzędu Gminy Łużna, 38 - 322 Łużna 634, (pok. 111),
  3. u sołtysów poszczególnych sołectw.

 


ZAŁĄCZNIKI:

  1. Ogłoszenie konsultacji.
  2. Ankieta konsultacyjna.

Statuty do konsultacji:

  1. Statut Sołectwa Łużna.
  2. Statut Sołectwa Biesna.
  3. Statut Sołectwa Mszanka.
  4. Statut Sołectwa Wola Łużańska.
  5. Statut Sołectwa Szalowa.

 


Link:

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łużna.