„BĘDĘ PRACOWAĆ EDYCJA 2”

FUNDACJA COLLEGIUM PROGRESSUS prowadzi nabór uczestników do Projektu pn. „BĘDĘ PRACOWAĆ EDYCJA 2”. Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się dnia 25 lutego 2019 r. w Gorlicach o godzinie 10:00 w Budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Gorlicach, ul. Józefa Michalusa 18, pokój nr 8 (poziom piwnic).

 

Projekt skierowany jest do osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy należących co najmniej do jednej z grup: osoby z niepełnosprawnościami, osoby o niskich kwalifikacjach, osoby w wieku 50+, kobiety, które zamieszkują teren Powiatu Gorlickiego. Osoby zamieszkujące teren Powiatu Limanowskiego, Powiatu Nowosądeckiego oraz Miasta Nowy Sącz również mogą zgłaszać chęć uczestnictwa. W ramach projektu zakładamy objęcie wsparciem 70 osób. Każdy Uczestnik projektu skorzysta BEZPŁATNIE z minimum 2 form wsparcia: obowiązkowo z pośrednictwa pracy oraz dodatkowo ze szkoleń/kursów zawodowych, lub/i minimum 3-miesięcznego stażu zawodowego.

Dobór szkoleń/kursów zawodowych oraz stażu odbywać się będzie na podstawie zidentyfikowanych indywidualnych potrzeb danej osoby. Dla uczestników opiekujących się osobami zależnymi (dzieci do lat 7, osoby starsze, niesamodzielne) przewidujemy specjalistyczne poradnictwo grupowe.

Projekt ma na celu zwiększenie szans na aktywizację zawodową poprzez podniesienie kwalifikacji i zdobycie doświadczenia zawodowego dla 70 osób pozostających bez pracy.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 25 lutego 2019 r. w Gorlicach o godzinie 10:00 w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Gorlicach przy ul. Józefa Michalusa 18, pokój nr 8 (poziom piwnic).

Szczegółowe informacje o projekcie wraz z Regulaminem projektu znajdują się również na stronie internetowej: www.fundacja-cp.pl w zakładce: Wsparcie dla osób 30+, projekt „Będę pracować edycja 2”. Więcej informacji na temat projektu można uzyskać pod numerem telefonu:

883-255-720, w Biurze Projektu: ul. Ogrodowa 39, 33-300 Nowy Sącz, a także pod adresem e-mail:

 

fundacja-cp@wp.pl.