Informacja o stanie jakości wody

Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294); Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorlicach stwierdza, że w zakresie wykonywanych oznaczeń w badanej próbce wody przekroczono wartość ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22 ± 2 ºC.

 


Woda może być używana do celów bytowych. Woda do spożycia oraz celów higienicznych może być używana warunkowo, tylko po przegotowaniu.


Dotyczy budynków w centrum miejscowości Łużna, korzystających z wody pobieranej z lokalnego ujęcia.
Informacja obowiązuje do odwołania.

 


ZAŁĄCZNIK:

  1. Informacja stacji sanitarno epidemiologicznej.