"Od szkolenia do zatrudnienia - YEI" - wsparcie OHP

Ochotnicze Hufce Pracy realizują projekt "Od szkolenia do zatrudnienia YEI - II edycja, organizowanych w ramach "Gwarancji dla młodzieży" - inicjatywy Unii Europejskiej, która ma na celu pomoc młodym osobom w znalezieniu lub podjęciu dalszej pracy.

 

Wsparcie OHP w ramach wyżej wymienionego projektu kierowane będzie do osób w wieku 18-24 lat, niepracujących, niekształcących i nieszkolących się.

W szczególności pomoc adresujemy do osób najbardziej potrzebujących wsparcia – pozostających w trudnej sytuacji środowiskowej i materialnej oraz do osób niepełnosprawnych.

Przewidywane działania to m.in. indywidualna diagnoza, zajęcia z doradcą zawodowym i psychologiem, kursy zawodowe połączone ze stażami, kursy prawa jazdy i inne – w zależności od zidentyfikowanych potrzeb.

Bieżące informacje na temat rekrutacji znajdują się na stronie internetowej www.malopolska.ohp.pl w zakładce „Gwarancje dla młodzieży”, szczegółowych informacji również udziela jednostka realizująca projekt – Młodzieżowe Centrum Kariery, ul. Rzeźnicza 10, 38-300 Gorlice, tel. 183 522078, e-mail: mck.gorlice@ohp.pl

 


Zobacz więcej na >>>www.malopolska.ohp.pl<<<