Wnioski o udzielenie dotacji celowej na wymianę kotłów

Urząd Gminy Łużna przypomina, że od dnia 04 stycznia 2019 r. przyjmuje się od osób zakwalifikowanych do programu Wnioski o udzielenie dotacji celowej na wymianę kotłów.

 

Regulamin udzielania dotacji dostępny jest w Urzędzie Gminy Łużna (pok. 4) oraz na stronie internetowej Gminy Łużna – www.luzna.pl w zakładce Czysta Gmina.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami, o których mowa w Regulaminie, należy złożyć w Urzędzie Gminy Łużna – pok. 111 (sekretariat). Terminem złożenia wniosku jest data jego wpływu do urzędu.

Nabór wniosków dotyczy tylko i wyłącznie tych osób, które posiadają „Certyfikat energetyczny” i chcą wymienić kotły w 2019 roku.

Jednocześnie informujemy, że osoby które zostały zakwalifikowane do programu a chcą z niego zrezygnować proszone są o kontakt z Urzędem Gminy Łużna (pok. 4) celem złożenia pisemnej informacji o rezygnacji z udziału w programie.

 


Załącznik:

  1. Wniosek o udzielenie dotacji.