Informacja o udostępnieniu spisu wyborców do wglądu

Wójt Gminy w Łużnej informuje, że spis wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. będzie udostępniony do wglądu w

Urzędzie Gminy w Łużnej / pok. nr 3 / w godzinach pracy urzędu w dniach od 6 maja 2019 r. do 17 maja 2019 roku.

Udostępnianie do wglądu spisu wyborców /pisemny wniosek / polega na udzieleniu informacji potwierdzającej, iż osoba wskazana we wniosku jest ujęta lub nie figuruje w spisie, albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu.