Płatność II raty podatku

Przypominamy o terminie płatności II raty podatku i odpadów komunalnych, która przypada na 01.05.2019r. - 15.05.2019r.