Woda już zdatna do spożycia

Urząd Gminy Łużna informuje, że w badaniach jakości wody w Ośrodku Zdrowia w Łużnej przeprowadzonych w dniu 31.05.2019 r. nie stwierdzono przekroczeń parametrów mikobiologicznych.

 

W związku z powyższym woda nadaje się do spożycia i spełnia wymagania jakościowe zgodne z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).