Informacja w sprawie korzystania z kompleksu Boisk Sportowych

Wójt Gminy Łużna informuje wszystkich zainteresowanych , że istnieje możliwość bezpłatnego korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko Orlik 2012”w Szalowej oraz Kompleksu Boisk Sportowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Łużnej w celach sportowo-rekreacyjnych.

 

Terminy korzystania z obiektów można ustalić jak poniżej:

1. Kompleks boisk sportowych „Moje Boisko Orlik 2012”w Szalowej:

A) Od poniedziałku do piątku – sekretariat Szkoły Podstawowej w Szalowej tel. 18 354 06 30

B) Weekendy i dni świąteczne – Pani Maria Myśliwiec, tel.18 352 30 14

2. Kompleks Boisk Sportowych przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Łużnej:

A) Od poniedziałku do piątku – sekretariat Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Łużnej, tel. 18 354 30 08

B)Weekendy i dni świąteczne – Pan Tadeusz Przybyło, tel. 574 417 921

Użytkownicy korzystają z boiska na własną odpowiedzialność ( w przypadku osób niepełnoletnich - odpowiedzialność ponosi pełnoletni opiekun). Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające.

 


  1. Regulamin korzystania z boisk.
  2. Wniosek o wynajęcie obiektu.