Program "Opieka wytchnieniowa"

Program "Opieka wytchnieniowa" będzie realizowany w Gminie Łużna w ramach państwowego funduszu celowego pn. Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

 

Program dotyczy członków rodzin i opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, a także na osobami ze znacznym stopniem niepełnoprawności.

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę nad osobami niepełnosprawnymi z niepełnosprawnością opisana jak wyżej poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w wykonywaniu obowiązków lub zapewnienie zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskują czas dla siebie.

W Gminie Łużna "Opieka wytchnieniowa" realizowana będzie w ramach Modułu I w formie usług w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łużnej. Więcej informacji w tym zakresie można uzyskać od pracowników socjalnych w godzinach pracy tj. poniedziałek : 8.00-16.00, wtorek – piątek: 7.00-15.00

 

Źródło: >>>gops.luzna.pl<<<