Inwentaryzacja azbestu i wyrobów azbestowych na terenie Gminy Łużna

Wójt Gminy Łużna informuje, że w związku z umową zawartą pomiędzy Gminą Łużna a Firmą „Eco.Geo.Invest” z Ochotnicy Dolnej przystępuje się do:

 

- przeprowadzenia inwentaryzacji azbestu i wyrobów azbestowych na terenie Gminy Łużna.

W związku z powyższym prosimy mieszkańców o przekazywanie wszelkich informacji dotyczących posiadanych wyrobów azbestowych, a szczególnie:

- ilość i rodzaju odpadów,

- nr działki na której znajdują się odpady,

osobom posiadającym upoważnienie Wójta Gminy, które w najbliższych tygodniach odwiedzą Państwa domy.

Powyższe działania pozwolą na cykliczne - coroczne planowanie środków przeznaczonych na usuwanie odpadów azbestowych wg uzgodnionego harmonogramu. Coroczna utylizacja założonych, niewielkich ilości odpadów będzie możliwa do finansowania lub współfinansowania przez samorząd gminny.

Szczegółowe określenie ilości i rodzaju odpadów azbestowych pozwoli również na rzetelne przygotowanie się samorządu do aplikowania o środki zewnętrzne związane
z usunięciem wyrobów azbestowych.