Jakość powietrza i rodzaje związków

Jakość powietrza i rodzaje niebezpiecznych związków znajdujących się w smogu Powietrze jest mieszaniną gazów tworzącą atmosferę ziemską w skład, której wchodzą tlen, azot, gazy szlachetne, dwutlenek węgla oraz para wodna. W powietrzu występują również inne substancje takie jak zanieczyszczenia, które mogą być groźne dla organizmów żywych, jeśli ich zawartość w powietrzu jest zbyt wysoka

 

Najniebezpieczniejsze substancje, jakie występują w powietrzu to dwutlenek azotu i dwutlenek siarki oraz tlenek węgla.

Tlenki azotu są jednymi z groźniejszych składników skażających atmosferę. Uważa się je za prawie dziesięciokrotnie bardziej szkodliwe od tlenku węgla, a kilkakrotnie od dwutlenku siarki. Dwutlenek azotu w temperaturze pokojowej jest to brunatny, silnie toksyczny gaz o ostrym zapachu przypominającym zapach chloru.

Dwutlenek siarki w warunkach normalnych jest bezbarwnym gazem o ostrym, gryzącym i duszącym zapachu, silnie drażniący drogi oddechowe. Jest trujący dla zwierząt i szkodliwy dla roślin. Dostaje się on do atmosfery w wyniku spalania ogromnych ilości paliw zawierających siarkę lub jej związki.

Tlenek węgla potocznie zwany czadem, jest bezwonnym, bezbarwnym, pozbawionym smaku silnie trującym gazem. Powstaje w wyniku niepełnego spalania wszystkich paliw, m.in. gazu, węgla, drewna, ropy, oleju, benzyny, które spowodowane jest niedostateczną ilością tlenu niezbędnego do pełnego spalenia paliw.

Jakość powietrza niestety z roku na rok się pogarsza. Obecnie walka ze smogiem jest dość dużym problemem. Jak pokazują badania Polska znajduje się na wysokiej pozycji pod względem zanieczyszczeń powietrza w Europie. Smog występuje już nie tylko w obrębie dużych fabryk, ale również małych miejscowości. Jeśli nie zaprzestaniemy palić w piecach śmieciami oraz używać starych kotłów grzewczych, stan powietrza nadal będzie się pogarszał.