Wyniki konkursu plastycznego pn. „Moja zielona okolica”

Informujemy, że w dniu 24 czerwca 2019 roku komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców konkursu plastycznego pn. „Moja zielona okolica”.

 

Zwycięzcy konkursu:

I miejsce: Aleksandra Dynda

II miejsce: Joanna Pankowska

III miejsce: Maria Sitarz

Wyróżnienie: Aleksandra Kawa

Rozdanie nagród odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 r. o godzinie 11:00 w Urzędzie Gminy Łużna – pok. 104.

Zapraszamy Zwycięzców wraz z Rodzicami.

 

Konkurs organizowany był w ramach projektu pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej przez wykorzystanie urządzeń grzewczych na biomasę oraz Odnawialnych Źródeł Energii” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji– spr.


 

  1. Załącznik: Protokół