Wyniki konursu "Bądź EKO"

W związku z ogłoszonym Konkursem fotograficznym pn. „Bądź EKO” informujemy, że w wyznaczonym terminie nie złożono żadnego zgłoszenia.

 

W związku z powyższym konkurs zostanie powtórzony w późniejszym terminie.


 

Załącznik:

  1. Protokół