Projekt Sprawne Urzędy Małopolski

Projekt skierowany jest do pracowników Urzędów Gmin Partnerskich (Gołcza, Charsznica, Pałecznica, Kłaj, Rzezawa, Nowy Wiśnicz, Niedźwiedź, Łużna, Drwinia). W ramach zaplanowanych działań znajdują się:

uruchomienie lub modernizacja 108 e-usług elektronicznych na platformie ePUAP

    utworzenie Punktów Potwierdzania Profilu Zaufanego w 7 Urzędach Partnerskich

    wdrożenie systemów dziedzinowych z zakresu podatków i opłat w 9 Urzędach Partnerskich

    wdrożenie elektronicznego zarządzania dokumentacją w 4 Urzędach Partnerskich

    uruchomienie Portalu Informacyjnego o Nieruchomościach w 9 Urzędach Partnerskich

    uruchomienie Portalu Interesanta dotyczącego opłat i podatków w 9 Urzędach Partnerskich

    przeprowadzenie badań satysfakcji klienta i wprowadzenie procedur podnoszących jakość obsługi

    przeprowadzenie szkoleń dla pracowników

Okres realizacji: 1.09.2016-31.12.2018

Wartość projektu: 1 763 755,74 zł

Dofinansowanie: 1 486 493,34 zł

Źródło dofinansowania:  Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne)