X Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Łużna - 5 lipca 2019r. godz.15:30 - transmisja online

Proponowany porządek obrad:

 

 

 


  1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie ważności obrad
  2. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Łużna na 2019 rok oraz zmian Uchwały Budżetowej Gminy Łużna na rok 2019 Nr IV/31/2018 Rady Gminy Łużna z dnia 28 grudnia 2018 roku.
  3. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/30/2018 Rady Gminy Łużna z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łużna.
  4. Zakończenie obrad.