Bezpłatne szkolenia komputerowe

Zapraszamy mieszkańców Gminy Łużna do udziału w bezpłatnych szkoleniach komputerowych organizowanych w ramach projektu „E – Gorliczanie. Szkolenia komputerowe dla mieszkańców Miasta Gorlice” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

 

Szkolenia będę realizowane w wybranych przez mieszkańców modułach tematycznych, spośród niżej wymienionych:

 1. Rodzic w Internecie,
 2. Mój biznes w sieci,
 3. Moje finanse i transakcje w sieci,
 4. Działam w sieciach społecznościowych,
 5. Tworzę własną stronę internetową (blog),
 6. Rolnik w sieci,
 7. Kultura w sieci,

przy czym każdy moduł trwa 12 godzin dydaktycznych i jest prowadzony w podziale na 3 - dniowe spotkania po 4 godziny dziennie na każde spotkanie. Zajęcia odbywać się będą na terenie Gminy Łużna, w terminach uzgodnionych po zebraniu minimalnej liczby uczestników (prawdopodobnie w miesiącu wrześniu.)

Warunkiem udziału w szkoleniu jest zamieszkiwanie na terenie powiatu gorlickiego
oraz ukończenie co najmniej 25 lat.

Formularze zgłoszeniowe oraz regulamin  rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępne są na stronie poniżej oraz w Urzędzie Gminy w Łużnej w pok. 102.

Więcej informacji pod numerem tel. 18 35 43 922 wew. 102

Informujemy, że nabór prowadzony jest w sposób ciągły. Liczba miejsc ograniczona!

Zachęcamy do skorzystania z dostępnych szkoleń!

 


Załączniki:

 1. Regulamin rekrutacji.
 2. Formularz rekrutacyjny.
 3. Oświadczenie o niepełnosprawności uczestnika.
 4. Oświadczenie o zapoznaniu z obowiązkiem informacyjnym.
 5. Zgoda na przetwarzanie danych wrażliwych.
 6. Klauzula przetwarzania danych.