Protokół z zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

Protokół z zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2019 roku w zakresie; "Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Podtrzymywanie lokalnej tożsamości poprzez prowadzenie nauki gry na instrumentach ludowych, zakup tradycyjnych strojów ludowych i instrumentów muzycznych"