Zakończenie zadania związanego z modernizacją kotłowni

W związku z informacją otrzymaną ze Związku Gmin Ziemi Gorlickiej dotyczącą zakończenia realizacji programu związanego z modernizacją kotłowni wraz z wymianą pieca informujemy, że Gmina Łużna zobowiązana jest zakończyć realizację zadania do 31 marca 2020 roku.

W związku z powyższym osoby, posiadające Certyfikat energetyczny, zamierzające przystąpić do realizacji zadania w 2019 r. proszone są o kontakt z Urzędem Gminy Łużna w celu złożenia Wniosku o udzielenie dotacji i podpisania umowy. Po podpisaniu umowy terminem zakończenia inwestycji będzie 31 października 2019 r.

Osoby posiadające Certyfikat energetyczny zamierzające przystąpić do realizacji zadania w 2020 r. proszone są o przekazanie tej informacji do Urzędu Gminy Łużna. Jednocześnie informujemy, że możliwość złożenia Wniosku o oddzielenie dotacji będzie początkiem stycznia 2020 r., a zakończenie inwestycji musi nastąpić do dnia 31 marca 2020 r.

 

W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie również prosimy o taką informację.

 

Osoba do kontaktu

Joanna Drożdż - pok. 4

tel. (18) 354 39 22

e-mail: drozdzj@luzna.pl