Tradycja Święta Plonów

Dzięki dofinansowaniu otrzymanemu ze środków pozostających w dyspozycji Dyrektora Narodowego Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2019 Gminny Ośrodek Kultury w Łużnej zyskał możliwość realizacji projektu pn. ”Tradycja Święta Plonów - nasza pamięć i tożsamość”.

 

Realizowany projekt polega na utrwaleniu i upowszechnieniu tradycji święta dożynek regionu Gminy Łużna, oraz propagowaniu postaw opartych na poczuciu własnej tożsamości kulturowej i wyrównywaniu szans w dostępnie do kultury - poprzez realizację warsztatów nauki gry na instrumentach ludowych regionalnych utworów/melodii dla dzieci i młodzieży, organizowaniu warsztatów wyplatania wieńców dożynkowych, a także organizację spotkania plenerowego dla wszystkich mieszkańców Gminy pn."Święto Plonów 2019-Dożynki Gminy Łużna". W trakcie święta zaprezentowane zostaną efekty prac wykonywanych w ramach warsztatów. Uczestnicy będą mieli możliwość poznania dawnych lokalnych obrzędów, przyśpiewek i tradycji dożynkowych, strojów ludowych, degustacji regionalnych potraw. Będą mogli także  podejmować próby  samodzielnego wykonania przedmiotów/wyrobów z zakresu lokalnego rękodzieła, na specjalnie przygotowanych do tego stoiskach.

Projekt realizowany jest w okresie od 31.05.2019 do 20.10.2019r.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy Łużna, do czynnego włączenia się w realizację projektu.

Szczegółowe informacje uzyskać można w Gminnym Ośrodku Kultury w Łużnej pod nr tel. 18 3543026 lub 509054910.