Projekt "Małopolski Tele-Anioł"

Głównym celem projektu jest poprawa jakości życia osób niesamodzielnych poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne, które umożliwią osobom niesamodzielnym jak najdłuższe bezpieczne pozostanie w ich środowisku.

Projekt "Małopolski Tele-Anioł"

"Małopolski Tele-Anioł" to projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, którego celem jest poprawa jakości życia niesamodzielnych Małopolan poprzez realizację działań na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i sąsiedzkich w miejscu zamieszkania oraz usług wykorzystujących nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne. Zastosowane w projekcie „Małopolski Tele-Anioł” rozwiązania techniczne pozwalają na szybkie wezwanie pomocy w każdych okolicznościach - niezależnie od tego czy potrzebna jest pomoc medyczna, zagrożone jest bezpieczeństwo czy po prostu potrzebne jest wsparcie.
 

 W Małopolsce powstało Centrum Teleopieki, z którego usług będzie mogło skorzystać 10 000 niesamodzielnych uczestników projektu. Otrzymają oni bezpłatne opaski bezpieczeństwa z kartą SIM, które posiadają przycisk SOS - wystarczy go nacisnąć, żeby w szybki sposób skontaktować się ratownikiem medycznym, który po odebraniu zgłoszenia oceni stopień zagrożenia i udzieli odpowiedniej pomocy lub wsparcia, łącznie z wezwaniem pogotowia ratunkowego. Ratownicy medyczni zatrudnieni w centrum dostępni są 24 godziny, 7 dni w tygodniu. Do Centrum Teleopieki uczestnicy projektu mogą także zadzwonić by uzyskać pomoc w codziennych sprawach lub po prostu, aby porozmawiać. W ramach projektu, ponad 3 tys. osób będzie miało możliwość skorzystania dodatkowo ze specjalnych usług opiekuńczych, które będą świadczone w ich domu - zarówno przez fachowców, jak i w ramach pomocy sąsiedzkiej - poczynając od zabiegów higienicznych, a kończąc na pomocy w załatwieniu urzędowych czynności.

 

 

Małopolski Tele-Anioł to także możliwość niesienia pomocy mieszkającym w pobliżu seniorom, osobom niesamodzielnym i niepełnosprawnym. W ramach projektu poszukujemy opiekunów i sąsiadów z terenu całego województwa małopolskiego, którzy chcą poświęcić swój czas i pomóc osobom niesamodzielnym w codziennych czynnościach. Osoby zainteresowane współpracą dzięki bezpłatnemu szkoleniu mogą uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe oraz znaleźć zatrudnienie w ramach projektu.

Województwo Małopolskie realizuje projekt w partnerstwie z Caritas Diecezji Kieleckiej oraz Stowarzyszeniem Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego z Suchej Beskidzkiej. Termin realizacji projektu 01.02.2018 – 31.01.2021 r.

 

 

 

Pierwszeństwo udziału w projekcie mają:

 

  • Osoby z niepełnosprawnościami i osoby niesamodzielne o niskich dochodach,
  • Osoby/rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
  • Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • Osoby z niepełnosprawnością sprzężoną oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi
  • Osoby lub rodziny korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

 

 

Aby ubiegać się o udział w projekcie należy:

 

  1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej UMWM, Gminy Łużna, w Urzędzie Gminy Łużna oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łużnej -  pracownicy oferują pomoc przy wypełnieniu wniosku.
  2. Wypełniony formularz można złożyć w Urzędzie Gminy w Łużnej lub przesłać bezpośrednio do Biura Projektu na adres: Biuro Projektu Małopolski Tele-Anioł, Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWM, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
  3. Oczekiwać na kontakt - rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły w podziale na dwutygodniowe cykle rekrutacyjne i potrwa do wyczerpania miejsc.
  4. Wyrazić zgodę na przeprowadzenie oceny sytuacji materialno-życiowej, przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające niesamodzielność, przygotować dokumenty które zostały zadeklarowane w formularzu.

 

Osoby zakwalifikowane do projektu otrzymają opaskę bezpieczeństwa, a osoby w szczególnej sytuacji będą miały także dostęp do usług opiekuńczych i sąsiedzkich dostosowanych do swoich potrzeb.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w pok. 102 lub w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej u pracowników socjalnych, a także na oficjalnym portalu województwa małopolskiego pod adresem www.malopolska.pl/teleaniol .

 

KONTAKT Z BIUREM PROJEKTU:

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

ul. Szlak 73, Kraków
pokój nr 1, parter
tel. 12 61-60-611
e-mail: teleopieka@umwm.pl

Adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków


Załącznik nr 1 regulamin

Zalacznik-nr-2-formularz-zgloszeniowy

Zalacznik-nr-4-oswiadczenie-uczestnika-projektu

Zalacznik-nr-7-karta-oceny-stanu-pacjenta-wg-zmodyfikowanej-skali-barthel

Zalacznik-nr-7a-zaswiadczenie-lekarskie-wzor