Wydawanie worków na odpady

Informujemy, że worki na odpady komunalne będą wydawane w następujących terminach:

 

Łużna - 19 i 20 sierpnia 2019 r. - od 8:00 do 15:00 - pomieszczenie socjalne Urzędu Gminy

Szalowa - 21 i 22 sierpnia 2019 r. - od 8:00 do 14:00 - Wiejski Ośrodek Kultury

Mszanka - 27 sierpnia 2019 r. – od 8:00 do 13:00 – Dom Ludowy

Wola Łużańska – 28 sierpnia 2019 r. - od 8:00 do 13:00 – Dom Ludowy

Biesna – 29 sierpnia 2019 r. - od 8:00 do 13:00 – biuro sołtysa