Terminy płatności podatku i odpadów

Sołtys Sołectwa Łużna przypomina, o terminie płatności III raty podatku i odpadów komunalnych, która przypada z terminie od 01.09.2019r. do 16.09.2019r.