Konsultacje społeczne projektu dokumentu Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

Zgodnie z Zarządzeniem nr 103/2019 Wójta Gminy Łużna z dnia 13 sierpnia 2019 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łużna na lata 2019-2023 zaprasza się mieszkańców, instytucje oraz podmioty gospodarcze do złożenia uwag i propozycji do projektu dokumentu Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Łużna na lata 2019-2023.

 

W dokumencie tym wskazano kierunki oraz cele strategiczne określające rozwój Gminy Łużna w ciągu najbliższych lat. Strategia stanowi materiał wyjściowy do opracowania szczegółowych programów i projektów pomocy społecznej.

            Konsultacje będą przeprowadzone w terminie od 27.08.2019r. do 09.09.2019r.

           Wnioski, uwagi  można składać na piśmie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na formularzu konsultacji społecznych stanowiący załącznik do Zarządzenia Zarządzeniem nr 103/2019 Wójta Gminy Łużna z dnia 13 sierpnia 2019 roku .


Zączniki oraz strategia: >>>BIP Gminy Łużna<<<