Wyniki konkursu fotograficznego – Bądź EKO

Informujemy, że w dniu 23 września 2019 roku komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców konkursu fotograficznego pn. „Bądź EKO”.

 

Zwycięzcy konkursu:

I miejsce: Ewelina Jędrzejowska

II miejsce: Marlena Gębarowska

III miejsce: Bernadeta Ćwiklik

Wyróżnienie: Dawid Król

Rozdanie nagród odbędzie się w dniu 25 września 2019 r. o godzinie 13:00 w Urzędzie Gminy Łużna – pok. 104.

Zapraszamy Zwycięzców wraz z Rodzicami.

Konkurs organizowany był w ramach projektu pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej przez wykorzystanie urządzeń grzewczych na paliwa stałe oraz Odnawialnych Źródeł Energii” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – spr.


 Załącznik - protokół