Informacja Stowarzyszenia Represjonowanych

Stowarzyszenie Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę, mieszczące się w Krakowie przy ul. Pijarów prosi wszystkie osoby zainteresowane, które pracowały lub urodziły się na terenie Niemiec lub Austrii w czasie II Wojny Światowej o kontakt.

 

Wszelkie informacje w tym zakresie kożna uzyskać w siedzibie Stowarzyszenia.

Tel: 012 421 86 37

Czynny w godzinach:

Wtorek: 9:00 - 13:00

Środa: 9:00 - 13:00


Załącznik: Zawiadomienie