Bądź EKO – rozdanie nagród

W dniu 25 września 2019 r. w Urzędzie Gminy Łużna odbyło się wręczenie dyplomów oraz nagród zwycięzcom konkursu fotograficznego pn. „Bądź EKO”

 

Zwycięzcy konkursu to:

I miejsce: Ewelina Jędrzejowska

II miejsce: Marlena Gębarowska

III miejsce: Bernadeta Ćwiklik

Wyróżnienie: Dawid Król

Dyplomy oraz nagrody wręczyła Skarbnik Gminy Łużna – Katarzyna Rak-Wachowska.

Konkurs organizowany był w ramach projektu pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej przez wykorzystanie urządzeń grzewczych na paliwa stałe oraz Odnawialnych Źródeł Energii”

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020,

Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza,

Poddziałanie 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – spr.

 


GALERIA: