ŻŁOBEK „ZAKĄTEK MALUCHA”

Gmina Łużna – Żłobek przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Łużnej realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: „Gmina Łużna wspiera najmłodszych mieszkańców”.

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia 11 osób, które pełnią funkcje opiekuńcze nad dziećmi w wieku do lat 3 i chcą powrócić lub wejść na rynek pracy oraz utrzymać zatrudnienie w wyniku utworzenia i bieżącego funkcjonowanie 11 miejsc w Żłobku w Gminie Łużna (woj. małopolskie) w okresie 01.11.2019 do 31.10.2020.

 

Dofinansowanie projektu z UE: 175 880,00 zł

Całkowita wartość projektu: 208 500,00 zł

 


Dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

1. Ankieta Rekrutacyjna .

2. Oświadczenia.

3. Regulamin Rekrutacji do Projektu "Gmina Łużna wspiera najmłodszych mieszkańców".

4. Ankieta potrzeb i przyzwyczajeń dziecka.

5. Ankieta Żywieniowa.

 


W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu telefonicznego:

Anna Górska - tel. 18 354 30 39 wew. 102

Sekretariat Szkoły i Żłobka - tel. 18 354 33 90

lub osobistego z Sekretariatem Żłobka i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Łużnej.