Internet i komputery jeszcze porzez rok

Informacja o realizacji projektu „Wyrównywanie szans mieszkańców Gminy Łużna poprzez przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”

 

Projekt realizowany jest od 2014 roku, od roku 2015 trwa tzw. "Utrzymanie projektu" zgodnie z umową Gmina Łużna ponosi koszty dostawy Internetu dla beneficjentów indywidualnych, szkół z terenu gminy, oraz GOKU i Bibliotek.

W związku z pojawiającymi się pytaniami o zakończenie projektu – informujemy iż okres trwałości kończy się 30 listopada 2020 roku – do tego terminu Gmina Łużna dostarczać będzie Internet do wszystkich lokalizacji.

Przed zakończeniem projektu wszystkie osoby zostaną listownie powiadomione o dalszym postępowaniu że sprzętem który został im użyczony.