Wiejski Dom Kultury w Biesnej

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020, oś priorytetowa 11 - rewitalizacja przestrzeni regionalnej, działanie 11.2 - odnowa obszarów wiejskich,

 

w miejscowości Biesna realizowana jest inwestycja, której wartość to ponad 5 milionów złotych. Dzięki dofinansowaniu powstanie Wiejski Dom Kultury wraz z niezbędnymi ciągami komunikacyjnymi, a  mieszkańcy Gminy będą mogli cieszyć się lepszym dostępem do atrakcyjnej oferty kulturalno-edukacyjno-artystycznej.

 

Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Biesnej ma na celu zapobieganie skutkom ubóstwa  i wsparcie integracji społecznej poprzez zapewnienie mieszkańcom bogatej oferty kulturalno-edukacyjnej. Zadania w ramach realizacji inwestycji obejmują budowę i zakup niezbędnego wyposażenia, a także zagospodarowanie terenu wokół budynku. Projekt zakłada także realizację działań mających na celu integrację społeczną, odkrywanie dziedzictwa kulturowego przez mieszkańców poprzez spotkania zespołów ludowych oraz występy lokalnych muzyków. Całkowita wartość projektu to ponad 5 070 147 zł, a wartość dofinansowania z funduszy unijnych ponad 3 142 477  zł.  Dzięki bardzo dobrej współpracy Gminy Łużna z Wykonawcą inwestycji, zakończenie prac planowane jest na listopad 2019 roku.

Foto: M.Książkiewicz


GALERIA