Ewakuacje i ćwiczenia strażackie na terenie Gminy Łużna

W dniach od 25 września do 19 października 2019r. na terenie Gminy Łużna zorganizowano i przeprowadzono ćwiczenia ewakuacji w szkołach na terenie Gminy Łużna. Celem zorganizowania ćwiczeń z ewakuacji było zapoznanie młodzieży szkolnej, nauczycieli oraz personelu pomocniczego z różnymi sytuacjami mogącymi wystąpić na terenie obiektów szkolnych /pożary, podłożenie materiałów wybuchowych, fałszywe alarmy i ich skutki, zachowanie się młodzieży, nauczycieli oraz personelu pomocniczego podczas poszczególnych zagrożeń/.

 

Na terenie Gminy Łużna w nadzór nad ewakuacjami sprawowały: Państwowa Straż Pożarna w  Gorlicach, Komisariat Policji w Bobowej, Ochotnicze Straże Pożarne z poszczególnych sołectwach oraz Wójt Gminy Łużna.

Instruktażu na ewakuacjach udzielali strażacy z PSP Gorlice oraz funkcjonariusze Policji z Komisariatu Policji w Bobowej.

Przebieg ewakuacji w poszczególnych jednostkach oświatowych przedstawiał się następująco:

  1. Szkoła Podstawowa w Biesnej – przeprowadzono ewakuację w dniu 26 września 2019r – udział wzięło łącznie 60 osób.
  2. Szkoła Podstawowa Bieśniku – przeprowadzono ewakuację w dniu 27 września 2019r – udział wzięło łącznie 32 osoby.
  3. Szkoła Podstawowa w Szalowej – przeprowadzono ewakuację w dniu 27 września 2019r – udział wzięło łącznie 217 osób.
  4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Łużańskiej – przeprowadzono ewakuację w dniu 25 września 2019r – udział wzięło łącznie 118 osoby.
  5. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mszance – przeprowadzono ewakuację w dniu 26 września 2019r – udział wzięło łącznie 101 osób.
  6. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łużnej – przeprowadzono ewakuację w dniu 25 września 2019r – udział wzięło łącznie 88 osób.
  7. Ewakuacja w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Łużnej – przeprowadzona została podczas „Ćwiczeń Taktyczno-Bojowych” jednostek OSP z terenu Gminy Łużna w dniu 19 października 2019r – udział wzięło łącznie 249 osób.

W ćwiczeniach udział brały wszystkie jednostki OSP z terenu Gminy Łużna oraz przedstawiciele PSP Gorlice a także przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach. Całość ćwiczeń oparta  była na dokumentacji „Ćwiczeń Taktyczno-Bojowych” opracowanych przez Komendanta Gminnego OSP i uzgodniona z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach,  a także na planie konspekcie ewakuacji przygotowanym przez Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i zatwierdzonego przez Wójta Gminy Łużna.

Łącznie w zorganizowanych 7 ewakuacjach na terenie Gminy Łużna udział wzięło 865 osób /w tym uczniów, nauczycieli i personelu pomocniczego/

 


GALERIA: