Wymiana pieców CO - zakończenie naboru

Wójt Gminy Łużna informuje, że z dniem 31 października 2019 r. zakończył się nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na wymianę kotłów w 2019 r. w ramach Działania 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza, Poddziałania 4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR i Poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe)

 

SPR, finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

Kolejny nabór wniosków o udzielenie dotacji na wymianę kotłów zostanie podany do publicznej wiadomości w 2020 r.