Transmisja V Sesji Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Gorlickiej

Zapraszamy na transmisję z V Sesji Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Gorlickiej, która odbędzie się dnia 6 listopada 2019 r. w Sali Obrad Urzędu Gminy Łużna.

 


Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej i przyjęcia nowego członka Związku Gmin Ziemi Gorlickiej.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dodatku funkcyjnego oraz dodatku specjalnego dla Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej.
  5. Podjęcie Uchwały w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Związku Gmin Ziemi Gorlickiej na rok 2019.
  6. Informacja w sprawie projektu OZE.
  7. Sprawy bieżące i wolne wnioski.

Zakończenie posiedzenia.