Protokół z zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego.

Protokół z komisji konkursowej dot. zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez dofinansowanie organizacji pozalekcyjnych zajęć sportowych w dziedzinie piłki nożnej dla dzieci i młodzieży; ogłoszonego Zarządzeniem Nr 134/2019 Wójta Gminy Łużna z dnia 9 października 2019 roku.

 


Załącznik:

  1. Protokół.